ثبت شرکت تجاری

یکشنبه 28 مهر 1398


 

رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.
در این مقاله انتخاب اعضای هیات مدیره از بین سهام داران و تعداد اعضای هیات مدیره و چگونگی تغییر و یا عزل آنان بررسی می شود.

انتخاب اعضای هیات مدیره از بین سهامداران
طبق مفاد ماده 107  ” لایحه ” هیات مدیره شرکت های سهامی از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند بنابراین در زمان برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب مدیران، مدیر منتخب حداقل باید دارای یک سهم از سهام شرکت باشد و اگر طبق اساسنامه تعداد سهام وثیقه مدیران از یک سهم بیشتر باشد بر اساس ماده 115 ” لایحه ” از تاریخ انتخاب یک ماه فرصت دارد تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید.
اگر در جلسه مجمع عمومی فردی به عضویت هیات مدیره انتخاب شود که فاقد هر نوع سهمی در شرکت باشد و بعد از برگزاری مجمع به او سهامی اختصاص داده شود خلاف مقررات قانونی و محکوم به بطلان است.
شرکت های دولتی با عنایت به ماده 300 ” لایحه ” از این موضوع معاف اند و با توجه به اینکه در شرکت های دولتی صد در صد و یا اکثریت مطلق سهام متعلق به دولت است، در زمان برگزاری مجمع و انتخابات هیات مدیره، مدیران الزامی به داشتن سهام ندارند و معمولاَ پس از انتخاب افرادی به عنوان عضو هیات مدیره به تعداد قید شده در اساسنامه سهام وثیقه به آنان اختصاص می یابد.
البته تشریفات اخذ اقرار نامه و وکالت نامه رسمی تام الاختیار با حق فروش و انتقال سهام از مدیران الزامی خواهد بود زیرا سهام دولت قابلیت انتقال به مدیران را ندارد و صرفاَ در ظاهر و برای رعایت مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت به آنان سهام اختصاص داده می شود لذا تضمین چگونگی اعاده سهام فوق از مدیر به سهام دار دولتی و الزامی است.

تعداد اعضای هیات مدیره و چگونگی تغییر و یا عزل آنان
با توجه به اطلاق ماده 107 ” لایحه ” مدیران کلاً یا بعضاً با اراده صاحبان سهام قابل عزل خواهند بود و نیاز به وجود علت خاص برای عزل آنان نیست.
طبق مفاد ماده 88 “لایحه” اعضای هیات مدیره با رای موافق نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی و بدون نیاز به اثبات قصور یا تقصیر و یا تخلفی قابل عزل هستند.
در مورد تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص قانون ساکت است ولی در مورد شرکت های سهامی عام ماده 107 ” لایحه ” انتخاب حداقل پنج نفر را الزامی می داند.
با توجه به ماده 119 و 124 ” لایحه ” و امکان جمع دو سمت هیات مدیره در یک نفر می توان نتیجه گرفت که حداقل مدیران در شرکت های سهامی خاص باید دو نفر باشد.
مدیران در مجامع عمومی موسس، عادی سالیانه و عادی به طور فوق العاده انتخاب می شوند ولی نحوه رای گیری و انتخاب آنان در مجمع موسس و عادی تفاوت دارد. در مجمع عمومی عادی آرا در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود ولی در مجمع موسس چنین نیست.
طبق ماده 109 “لایحه” دوره تصدی مدیران نمی تواند از دو سال بیشتر باشد و انتخاب مجدد آنان برای دوره بعدی بلامانع است. در برخی از شرکت ها پس از انتخاب مدیران در مجمع عمومی برای مدت دو سال صلاحیت آنان باید در مراجعی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بورس اوراق بهادار تهران تایید شود.
به موجب ماده 111 قانون تجارت، افراد ممنوع الانتخاب به سمت هیات مدیره به شرح ذیل اند : 
1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صدر شده است.
2- کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت.
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری؛ جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی
چنانچه مدیر یا مدیرانی برخلاف مراتب فوق به سمت مدیریت منصوب شوند یا بعد از انتصاب جرم محرز شود.دادگاه بنا به درخواست ذینفع عزل مدیر یا مدیران مزبور را صادر  خواهد نمود و این حکم جنبه قطعی خواهد داشت.
همچنین، به موجب ماده 126 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت، اشخاص مذکور در ماده 111 نمی توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.

تکته :
_ کلیه ی اعضای هیات مدیره نباید دارای سوء پیشینه ی کیفری باشند.
_ به موجب اصل 141 قانون اساسی، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی،جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.( سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند) .

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 24 مهر 1398


  برابر ماده 6 قانون تجارت هر تاجری برای اینکه کلیه معاملات و خرید و فروش هایش در طول یک روز و یک هفته و یک سال معین و مشخص باشد باید دارای دفاتری به شرح ذیل باشد :
  1- دفتر روزنامه
  2- دفتر کل

  3- دفتر دارایی
  4- دفتر کپیه

  سندیت دفاتر تجاری از نظر قوانین و مقررات مالیاتی
  درباره سندیت دفاتر تجاری ماده 14 قانون تجارت چنین تصریح می دارد :
  دفاتر تجاری و سایر دفاتری که تجار برای امور تجاری خود به کار می برند در صورتیکه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشند بین تجار در امور تجاری سندیت خواهند داشت در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر خواهند بود.
  در این خصوص و با توجه به این ماده چند نکته حائز اهمیت است :
  کلیه دفاتر تجاری که بر اساس قوانین و ضوابط تعیین شده، در قانون تجارت تنظیم شده باشد، از نظر محاسبه مالیات سالانه تجار سندیت دارد. لکن در صورتیکه موارد ذیل در آن ها وجود داشته باشد از نظر محاسبه مالیات اعتباری نداشته و رد خواهند شد :
  1- مخدوش بودن مانند تراشیدن، پاک کردن ، محو کردن مندرجات ، نوشتن بین سطور ، جای سفید گذاشتن یا سفید ماندن تمام یا قسمتی از یک یا چند صفحه آن ها یا اشتباه در محاسبه
  2- عدم ارائه دفاتر در مواقع لزوم و محاسبه
  3- استفاده از دفاتر مالی سنوات گذشته
  4- تاخیر بیشتر از حد مجاز و مهلتی که برای نوشتن آن ها تعیین شده است.
  که در این صورت ممیز مالیاتی به طور علی الراس مالیات را تعیین خواهد نمود و منظور از تعیین مالیات به طریق علی الراس یعنی تشخیص مالیات تاجر بر اساس اطلاعاتی است که ممیز مالیاتی به دست آورده باشد.

  سندیت دفاتر تجاری از نظر اثبات حق
  اول : در موارد ذیل دفاتر تجاری تجار در دعوای علیه تاجر با تجار دیگر دلیل محسوب می شود:
  1- هر گاه دعوی علیه تاجر دیگری باشد.
  2- دعوا مربوط به مطالبات و محاسبات تجاری باشد.
  3- دفاتر تجاری بر اساس ضوابط مندرج در قانون تجارت تنظیم شده باشد.
  دوم : در مواد ذیل دفاتر تجاری دلیل محسوب نمی شود:
  1- در صورتیکه اوراق جدیدی به دفتر تجاری افزوده شده باشد.
  2- هر گاه مخدوش بودن دفاتر مزبور محقق شده باشد.
  3- در مواقعی که بی اعتباری دفاتر مورد بحث به وسیله مراجع ذیصلاح اعلام شده باشد.
  سوم : مواردی که تاجر ملزم به ارائه دفاتر خود می باشد به شرح ذیل است:
  1- در صورتی که در دعوای مطروحه (طرح شده) به آن استناد شده باشد ارائه دفاتر مزبور الزامی است.
  2- چنانچه تسلیم دفاتر و ارائه آن در دادگاه ممکن نباشد دادگاه کارمندی را مامور می نماید که به تجارتخانه مراجعه نموده از تمام یا قسمتی از صفحات دفاتر که لازم و ضروری باشد کپی یا رونوشت تهیه نمایند.
  3- در صورتی که تاجر از ارائه دفاتر تجاری خود امتناع نماید و نتواند اثبات نماید که دفاتر وی تلف گردیده و یا دسترسی بدان ندارد دادگاه می تواند دلیل مورد استناد را به نفع و حقانیت استناد کننده محسوب نماید.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 23 مهر 1398

   
  داشتن مدیر عامل برای شرکت تعاونی الزامی است؛ به موجب قانون ، هیئت مدیره مکلف است برای مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره فرد واجد شرایطی را انتخاب کند. مدیر عامل را می توان از بین اعضای شرکت تعاونی یا خارج از آن ها انتخاب کرد؛ ولی در تعاونی های چند منظوره در صورتی که عضویت برای همه آزاد و داشتن عضو غیرشاغل مجاز باشد، مدیر عامل باید از میان اعضای شاغل انتخاب شود.

  مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب می شود و منعی برای انتخاب مجدد وی وجود ندارد.
  مدیر عامل زیر نظر هیئت مدیره کار می کند. وظایف و اختیارات مدیر عامل در آیین نامه ای که با پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد، تعیین می شود.
  مدیر عامل به طور موظف کار می کند؛ یعنی حقوق بگیر شرکت تعاونی است. حقوق و مزایای مدیر عامل را بنا به پیشنهاد هیئت مدیره، مجمع عمومی عادی تعیین می کند.
  همان طور که هیئت مدیره مدیر عامل را انتخاب و تعیین می کند، عزل مدیر عامل نیز از اختیارات هیئت مدیره است. مدیر عامل می توانداز سمت خود استعفا دهد، قبول استعفای وی با هیئت مدیره است.
  هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با تصویب اکثریت سه چهارم آرای اعضا، به مدیر عامل تفویض کند. مدیر عامل در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده است، نماینده قانونی شرکت محسوب می شود و حق امضا دارد.
  مدیر عامل می تواند بدون حق رای، در جلسات هیئت مدیره حضور داشته باشد. معمولاَ اوراق عادی و نامه های شرکت فقط به امضای مدیر عامل می رسد، ولی کلیه چک ها ، قراردادها و اسناد و اوراقی که برای شرکت تعاونی ایجاد تعهد می کند، باید به امضای مدیر عامل و دیگر صاحبان امضای مجاز شرکت برسد.
  هیئت مدیره حداقل هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل می دهد. این جلسه به دعوت رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره تشکیل می شود. علاوه بر این، مدیر عامل و هر یک از اشخاص مذکور می توانند هیئت مدیره را برای تشکیل جلسات فوق العاده دعوت کنند.
  برای انتخاب مدیرعامل، اکثریت خاصی منظور نشده است. از طرفی در جلسات هیئت مدیره که رسمیت آن با حضور بیش از نصف اعضا حاصل می شود، تصمیمات با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می گردد، پس ظاهراَ برای انتخاب مدیر عامل نیز همین اکثریت لازم است؛ ولی از طرف دیگر به بیان عبارت اخیر تبصره ماده 37 قانون بخش تعاونی، هیئت مدیره با موافقت اکثریت سه چهارم اعضا می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض کند؛ لذا به نظر می رسد که انتخاب مدیر عامل نیز باید با رای موافق اکثریت همه اعضای هیئت مدیره به عمل آید. در غیر این صورت لازم می آید که مدیر عامل بدواَ با رای اکثریت اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه رسمی انتخاب شود و سپس با تصویب اکثریت سه چهارم همه اعضای هیئت مدیره، به وی تفویض اختیار شود، و قبول این امر احتمالاَ با درنگ و تردید ” بنای عقلا ” مواجه خواهد شد.
  هیئت مدیره باید با مدیر عامل منتخب قراراد استخدامی منعقد کند و وی را به عنوان مدیر عامل شرکت، به مرجع ثبت شرکت معرفی کند.
  به موجب دستورالعمل مربوط، در شرکت هایی که وزارت تعاون تعیین و اعلام می کند، هیئت مدیره مکلف است مشخصات مدیر عامل منتخب را برای طرح و بررسی در جلسه کمیسیون مربوط به وزارت تعاون ارسال کند. نظر کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته ابلاغ می شود، در صورت عدم وصول اعلام نظر کمیسیون، عقد قرارداد استخدامی و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکت بلامانع خواهد بود.
  مدیر عامل می تواند از پاداش مقرر در بند 4 ماده 25 قانون بخش تعاونی استفاده کند. به موجب این بند، درصدی از سود خالص سالانه شرکت تعاونی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی برای پاداش به اعضا، مدیران و بازرسان تخصیص داده می شود. ( مدیر عامل نیز در زمره مدیران شرکت است ) .
  نمونه اساسنامه مقرر می دارد : مدیر عامل نمی تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند؛ فلذا : اولاَ بنا به مفهوم مخالف بیان مذکور در نمونه اساسنامه، مدیر عامل شرکت تعاونی مجاز است سمت بازرسی یا عضویت هیئت مدیره یا مدیریت عامل شرکت تعاونی غیرمسابه را بپذیرد؛ ثانیاَ به علت اینکه اصولاَ قابل قبول و مجاز نیست که فرد واحدی سمت مدیریت عامل و بازرسی را هم زمان بر عهده داشته باشد، پس جایز نیست مدیر عامل شرکت تعاونی سمت بازرسی همان شرکت را قبول کند. ولی بنا به مفهوم مخالف همین مطلب، می توان گفت امکان دارد مدیر عامل عضو هیئت مدیره همان شرکت تعاونی باشد، و چون در این مورد ظاهراَ منعی در قانون بخش تعاونی و مقررات و نمونه اساسنامه مشاهده نمی شود، پس هیئت مدیره شرکت تعاونی می تواند یکی یاز اعضای خود را به سمت مدیر عامل انتخاب کند. به عبارت دیگر سمت مدیریت عامل شرکت تعاونی با سمت های بازرسی، عضویت هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکت تعاونی مشابه و سمت بازرسی همان شرکت تعاونی مانعه الجمع است؛ ولی با بازرسی ، عضویت هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکت تعاونی غیرمشابه و عضویت هیئت مدیره همان شرکت تعاونی ” مانعه الجمع ” نیست

 • نظرات() 
 • شنبه 20 مهر 1398


   

  تجارت الکترونیکی از سال 1970 میلادی و زمانی که شرکت های بزرگ با اندیشه تبادل اطلاعات تجاری بین شرکا و تولیدکنندگان خود، درصدد تاسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی برآمدند، به وجود آمد.

  این عمل که تحت عنوان “تبادل اطلاعات الکترونیک” به صورت ساده شده و تحت استانداردهای لازم بین شرکت های تجاری صورت می گرفت، موجب کاهش چشمگیر مسائل ناشی از مکاتبات اداری سنتی وسبله کاغذ و وجود نیروهای انسانی در این بخش ها گردید.
  به طور خلاصه، تجارت الکترونیکی را می توان ورود افراد به اینترنت به عنوان یک شبکه ارزان و یا رایگان برای دسترسی به انواع سایت های جهانی یا وب جهانی یا بازاری که کالاها، خدمات و اطلاعات برای فروش در آن عرضه می شوند دانست که از طریق مبادله الکترونیکی داده به انجام معاملات تجاری می پردازند.
  بر همین اساس مجلس شورای اسلامی در تاریخ هفدهم دی ماه سال یک هزار و سیصد و هشتاد و دو، قانون تجارت الکترونیکی را با هدف حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی در 81 ماده و 7 تبصره به تصویب رساند.
  در واقع می توان گفت، تجارت الکترونیکی عبارتست از هر گونه معامله ای که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی شود.
  تجارت الکترونیکی، نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت می شود بلکه دارای کاربرد وسیع تری بوده و سایر جنبه های فعالیت تجاری مانند خرید ، صورت برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع، جابه جایی کالاها و خدمات پس از فروش را دربر می گیرد.
  در قانون تجارت الکترونیکی به شرح ذیل تعریف شده است:
  مجموعه اصول و قواعدی که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود.
  از جمله حمایت انحصاری در بستر الکترونیکی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
  1- حمایت از مصرف کننده
  الف- فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد ذیل می باشد :
  – مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات
  – هویت ، نام تجاری و نشانی تامین کننده
  – کلیه هزینه هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری می باشد.
  – مدت زمان اعتبار پیشنهاد ارائه شده
  – شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل یا اجراء ، فسخ و …
  2- حمایت از حقوق مولف
  الف- استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه و یا هر نوع نمایش علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع می باشد.
  ب- حق تکثیر ، اجراء و توزیع ( عرضه و نشر ) آثار تحت حمایت قانون حقوق مولفان ، منصفان و هنرمندان به صورت داده پیام ، منحصراَ در اختیار مولف است.
  ج- تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب می شود.

 • نظرات() 
 • شنبه 20 مهر 1398

   
   
  داشتن دفاتر تجاری برای تنظیم و ترتیب اداره امور تجار و شرکت های تجاری مفید و قانوناً لازم است. تعیین وضع دارایی و نگاهداری حساب سود و زیان و تهیه ترازنامه، بر اساس این دفاتر به عمل می آید. بعلاوه دفاتر مذکور در تشخیص و تعیین مالیات، مورد استفاده ممیزان مالیاتی قرار می گیرند. و نیز در تعیین نوع ورشکستگی تاجر و شرکت تجاری، می توانند ملاک باشند.

  به موجب ماده 6 قانون تجارت، دفاتری که داشتن آن ها برای تجار ( و شرکت های تجاری ) الزامی است عبارتند از :
  – دفتر روزنامه
  – دفتر کل
  – دفتر دارایی
  – دفتر کپیه

  مواردی که دفتر تجاری می تواند اماره محسوب شود
  یکی از شرایط سندیت دفاتر تجاری، این است که طرفین دعوی هر دو تاجر باشند. ولی چون دفاتر تجاری، در هر حال علیه صاحب آن سندیت دارند، لذا در دعوایی که غیرتاجر یا شرکت تجاری اقامه می کند، می تواند به نفع خود از سندیت دفاتر تجاری آن ها استفاده کند. لیکن تاجر یا شرکت تجاری، چون طرف دعوای آن ها غیرتاجر است، نمی توانند در مقابل او به نفع خود، به دفاتر تجاری خود استناد کنند. زیرا دفاتر تجاری آن ها در مقابل غیرتاجر، سندیت ندارد. سندیت نداشتن دفاتر تجاری در برابر غیرتاجر را ، ماده 1298 قانون مدنی در عبارت اول خود مقرر می دارد. ولی این ماده پس از بیان اینکه ” دفتر تجاری، در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد ” بلافاصله اضافه می کند، ” فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود “. بدین ترتیب، با وجود اینکه ماده 1298 ابتدا سندیت داشتن دفتر تجاری یعنی دلیل محسوب شدن آن را در مقابل غیرتاجر، نهی می نماید بعداَ به دادگاه اختیار می دهد که در همین مورد، آن را به عنوان ” اماره ” بپذیرد. البته این امر وقتی ممکن است که دفتر تجاری مطابق مقررات قانون تجارت، تحریر و مرتب شده و شامل مواردی نیز نباشد که دلیل محسوب شدن، از آن سلب شده است. در غیر این صورت، چون دفتر مزبور اساساَ سندیت ندارد، لذا نمی توان به نفع تاجر، به عنوان اماره مورد قبول دادگاه قرار گیرد.
  از آنجا که ” اماره ” به موجب قانون مدنی یکی از ادله پنجگانه اثبات دعوی است لذا باید گفت که عبارت اول ماده 1298 قانون مدنی شامل ” عام ” و ” خاص” است :
  – بیان اینکه دفتر تجاری در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد، ” عام ” و ذکر اینکه فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود، ” خاص” می باشد. چون خاص هم زمان با عام بیان شده، مخصص آن به شمار می رود و آن را تخصیص می دهد. و همان طور که می دانیم، چنین مخصصی که جزئی از عام و وصل به آن است ، ” مخصص متصل ” نامیده می شود.
  ” اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می شود “. پس اماره بر دو نوع است، اماره قانونی و اماره قضایی.
  اماره مورد نظر ماده 1298، اماره قضایی است. اماره قضایی، اماره ای است که به نظر قاضی واگذار شده است. می توان گفت اوضاع و احوال مربوط به هر دعوی، که به نظر قاضی، موید اظهارات و ادعای هر یک از طرفین است اماره قضایی شمرده می شود.
  اماره و قرینه، در لغت دارای معانی مشترک بوده و هر دو به معنای نشانه و علامت می باشد. در حقوق، در معنای اصطلاحی نزدیک به هم، بکار رفته اند. می توان گفت ، قرینه عبارت از وضع مادی و ظاهری امر است که یا طرفیت دعوی توجه قاضی را به آن جلب می کنند یا قاضی، خود به آن متوجه می شود و اماره قضایی عبارت از اثر ذهنی قرینه در قاضی است، که به کمک ضوابط عقلی و تجربی و استدلال و شم قضایی قاضی، سبب می شود که وی، صحت ادعا و اظهارات احد از طرفین دعوی را محتمل تر تشخیص دهد و به طرف اعتقاد به حقانیت وی، سوق داده شود. اماره قضایی با نظر قاضی تعیین می گردد و کاملاَ به تشخیص و استنباط وی بستگی دارد. اماره قضایی، علم قاضی را تقویت می کند.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 17 مهر 1398

   
  انتخاب  نام شرکت یکی از مهمترین مراحل در تاسیس یک کسب و کار است، نام انتخابی نقش بسیار مهمی در تجارت خواهد داشت  مخصوصا که امروزه به دلیل زیاد شدن شرکت ها انتخاب اسم مناسب برای آنها بیش از پیش سخت شده  و پر از نکات ریز و درشتی است که می تواند در انتخابمان، تأثیر گذار باشد. یک نام خوب باید منحصر بفرد بوده و به آسانی به خاطر سپرده شود و موجب سودآوری در آینده شود.

  • در انتخاب نام  برای شرکت موارد ذیل را در نظر داشته باشید :

  دارای ریشه فارسی باشد.
  لاتین نباشد.
  با شئونات انقلاب اسلامی ایران  منافات نداشته باشد.
  تکراری نباشد.
  دارای اسم خاص باشد.
  از اعداد به صورت ریاضی در آن استفاده نشود، بلکه به صورت حروف نوشته شود.
  از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراً تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امورایثارگران می باشد، استفاده نشود.
  ازعنوان های شعرا، دانشمندان و کاشفان درعصر حاضر استفاده نشود.
  عدم استفاده ازحروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف.
  عدم استفاده از حرف اول بعضی از کلمات مثل : پی وی سی و…
  • در ادامه نوشتاربه برخی از نام های اصیل ایرانی جهت انتخاب برای ثبت نام شرکت، اشاره ای خواهیم داشت :

  حرف  ( الف )

  نام

  مفهوم

  نام

  مفهوم

  آبادان

  خرم و باصفا

  آذرمهر

  نام موبدی است در زمان کواد

  آبتین

  نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

  آذرنوش

  در اوستا به دوستدار فرهنگ

  آبدوس

  نام یکی از درباریان ادوان سوم اشکانی

  آذین

  زیور،نام فرمانده لشکر بابک خرمدین

  آبستا

  اوستا

  آراستی

  نام عموی اشو زرتشت و پدر میدیوماه

  آتروپات

  نام والی آتروپاتن ( آذر آبادگان)

  آرتمیس

  نام فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه

  آترین

  نام پسر اوپدرم در زمان داریوش یزرگ

  آرتین

  نام هفتمین پادشاه ماد

  آتش

  فروغ و روشنایی

  آرش

  پهلوان و یکی از بهترین تیراندازان ایرانی

  آخیشج

  نماد،عنصر

  آرمان

  آرزو، خواسته

  آدُر

  آذر، آتش

  آرمین

  آرمش،آسودگی

  آدُرباد

  نام موبد موبدان دوران شاپور
  * موبد : روحانی دین زرتشتی. دانشمند. مشاور. روایت کننده .

  آریا

  اصیل و آزاد، فرمانده ارتش ایران در روزگار کورش

  آذر بُرزین

  نام موبدی بوده

    آریامن

  نام فرمانده ناوگان خشایار شاه

  آذر آیین

  نام پسر آذر ساسان

  آریامنش

  نام پسر داریوش

  آذز افروز

  نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار

  آریامهر

  دارنده مهر ایران

  آذر باد

  نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم

    آرتاباز

  از نام های برگزیده

  آذربُد

  نام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساند

  آریوبَرزَن

  دلاور و پهلوان. سردار داریوش سوم

  آذربود

  موبدی در زمان یزدگرد

   آزاد

  نام بهدینی که در فروردین یشت ستوده شده

  آذرپَژوه

  پسر آذر آیین پسر گستهم نویسنده کتاب گلستان دانش

   آزاد منش

  راد، جوانمرد،دارنده خوی      آزادگی

  آذرپناه

  نام یکی از ساتراپ آذر آبادگان

   آزادمهر

  از نام های برگزیده

  آذرخش

  صاعقه،برق

    آژمان

  بی زمان

  آدرفر

  در اوستا به دارنده  فر آذر

    آسا

  نام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده

  آذرکیوان

  از موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظ

   آستیاک

  نام چهارمین و آخرین پادشاه ماد

  آونگ

  آویخته، نگهدارنده

   اَرشَن

  نام برادر کاووس

  آویز

  آویختن، نگهداری

  اروتَدنر

  فرمان گذار. نام پسر پسرمیانی اشوزرتشت

  آیریک

  نام نیای یازدهم اشوزرتشت

  اروَند

  شریف_ نجیب. نام پدر لهراسب

  اُبدَه

  بی آغاز

  اَزیرن

  گاه پسین

  اَببیش

  بی رنج

  اسپاد

  دارنده سپاه نیرومند

  اپرنگ

  نام پسر سام

   اسپنتمان

  نام خانونادگی و یکی از نیاکان اشوزرتشت

  اَپروَند

  دارنده بلندی و شکوه یا فرهمند

   اسپهبُد

  نام پدربزرگ خسرو انوشیروان

  اَپروَیژ

  پیروزمند و شکست ناپذیر

   اسفندیار

  نام پسر کی گشتاسب کیانی و برادر پشوتن

  اَپیوه

  نام پسر کیقباد نخستین پادشاه کیانی

   اشا

  راستی، درستی، راه خوشبختی

  اَترس

  دلیر، بی ترس

  اشاداد

  داده پاکی و پارسایی

  اَرتان

  راستگو. نام پسر ویشتاسب

  اشتاد

  راستی

  ارج

  ارزنده. نام یکی از نیاکان اشوزرتشت

  اشکان

  نام سومین نیای پاکر

  ارجاسب

  اوستایی آن یعنی دارای اسبان پر ارزش

  اشهن

  گاه سپیده دم، آغاز روشنایی

  ارجمند

  با ارزش

  اَشوداد

  نام برادر هوشنگ پیشدادی

  ارد

  نام سیزدهمین پادشاه اشکانی

  اشوفَرَوَهَر

  پاکروان

  اردشیر

  نام پادشاه هخامنشی و ساسانی

  شومنش

  پاک منش

  اردلان

  از واژه ارد ایرانی است

  افروغ

  روشنایی و فروغ. از مفسرات اوستا در زمان ساسانیان

  اردوان

  در اوستا، پشتیبان راستی و درستی است.

  ارژنگ

  نام سالار مازندران

  افشین

  نام سردار ایرانی

  ارشا

  راست و درست

  اقاقیا

  درختی با گل های سپید

  ارشاسب

  دارنده اسب های نر

  اَگومان

  بی گمان

  اَرشام

  پسر عموی داریوش بزرگ

  البرز

  کوه بلند.نام پهلوانی است

  اَرشان

  نام نیای داریوش بزرگ

  الوند

  توانا و تیز پا

  ارشک

  نام نخستین پادشاه اشکانی

  ایدون

  این چنین، اینگونه

  ایران پناه

  از نام های برگزیده

  امیدوار

  نام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیار

  ایرانشاه

  نام یکی از بزرگان ایران

  امید

  نام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرد

  اندریمان

  کسی که اندیشه اش در پی شهرت و ستایش است

  ایرانپور

  از نام های برگزیده

  ایرانمهر

  روشنایی ایران

  اَنوش

  بی مرگ. جاویدان

  ایرج

  یاری دهنده آریایی ها

  انوشیروان

  پاکروان، پادشاه ساسانی

  ایزد

  ستایش و ستودن

  اهنَوَد

  رهبری و فرمانداری.نخستین بخش از سروده گات ها

  ایزدیار

  یاور ستودنی

  ایسَدواستَر

  خواستار کشتزار و آباد کننده، بزرگترین پسر

   اهورا

  هستی بخش، خداوند

  حرف  ( ب )

  اوتانا

  نام یکی از یاران داریوش

  نام

  مفهوم

  اَوَخششیا

  بخشاینده

  بابک

  نام پسر ساسان در زمان اشکانیان

  اَوَرداد

  از سرداران کورش بزرگ

  باتیس

  نام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم

  اَوَرکام

  نام پسر داریوش هخامنشی

  بادرام

  کشاورز

  اَورمزدیار

  خدایار، یاور اهورا

  باربُد

  نام نوازنده و رامشگر نامهی زمان خسرو پرویز

  اُورنگ

  تخت پادشاهی. نام فرستاده پادشاه کشمیر به یمن

  بامداد

  نام پدر مزدک

  بامشاد

  نام نوازنده. نامی در روزگار ساسانیان

  اوژن

  زننده و شکست دهنده دشمن

  بامگاه

  هنگام بامداد

  اوس

  در اوستا به چم دارنده چشمه ها

  بایگان

  نگهدارنده

  اوستا

  دانش، کتاب دینی

  بخت آفرین

  نام پدر هیربد شهریار

  اوستانَه

  نام سردار سغد در زمان هخامنشی

  بَختیار

  از فرزندان رستم در رزگار خسرو پرویز

  اوشَه

  بامداد و سپیده در اوشهین گاه

  بَخشا

  از نام های روزگار هخامنشیان

  اوشیدر

  پروراننده قانون مقَدس

  بَدخشان

  لعل

  بیژن

  نام پسر گیو

  بدره

  بهره. نام یکی از سرداران خشایار شاه

  حرف ( پ )

  بَرازمان

  بلند اندیشه

  نام

  مفهوم

  بَردیا

  نام پسر کوچک کورش

  پارسا

  پرهیزکار

  بُرزو

  بلند بالا. نام پسر سهراب

  پرهام

  از نام های برگزیده

  بُرزویه

  نام رئیس پزشکان شاهی در روزگار خسرو

  پاکدین

  دین درست، دین پاک

  بَرسام

  نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی

  پاکروان

  پاک باطن،نیک نفس

  بَرَسم

  شاخه های گیاهی

  پاکزاد

  پاک نژاد،نجیب

  بَرِشنوم

  پاک و تمیز

  پاکمهر

  از نام های برگزیده

  بَرمک

  نام وزیر شیروی ساسانی

  پالیز

  کشتزار

  بُزرگمهر

  نام مهین  دستور انوشیروان دادگر

  پَتَه ماتی

  دادگستر

  بَگاداد

  نام یکی از سرداران ایرانی روزگار هخامنشی

  پدرام

  نام نبیره سام.درود، شادباش

  بَگاش

  نام یکی از سرداران هخامنشی

  پرچم

  درفش

  بلاش

  نام نوزدهمین پادشاه ساسانی

  پَرَنگ

  نام پسر سام

  بُندار

  دارنده اصل و بنیاد

  پیمان

  مهر،عهد

  بُنشاد

  شاد بنیاد

  پَریبُرز

  بلند بالا،نام پسرکیکاووس

  بَهاوند

  در اوستا به چم  و هوونت دارنده نیکی

  پیروز

  پادشاه ساسانی

  بِهراد

  نیکی بخش

  پژمان

  از نام های برگزیده

  بهرام

  فتح و پیروزی است. نام پهلوانی در شاهنامه

  پیشداد

  نخستین قانون گذار ،بنیانگذارعدل و دادگری

  بَهرامشاه

  نام یکی از دانشمندان و عارفان زرتشتی

  بِهروز

  روزگار نیک و خوش

  پشوتَن

  پیشکش کننده تن یا فداکار

  بِهزاد

  نام یکی از پهلوانان ایران پسر پیل زور

  پوریا

  نام یکی ازپهلوانان ایران

  بِهمرد

  از نام های برگزیده

  پولاد

  نام پسر آزادمرد پسر رستم

  بهمن

  نیک منش. نام پسر اسفندیار

  پویا

  جوینده

  بهنام

  نیک نام

  پویان

  پوییدن

  بوبار

  دارنده زمین. نام کشاورزی در زمان خشایار

  پیروزگر

  پیروز،کامیاب

  بوجه

  رهایی یافته. نام یکی از بزرگان هخامنشی

  پیلتَن

  پهلوانی بوده از فرزندان رستم زال

  بوخشا

  رستگار

  پاساک

  نام برادر زاده داریوش بزرگ

  پوروشسب

  دارنده اسبان زیاد پدر اشوزرتشت

  پَشَنگ

  نام برادر زاده فریدون پیشدادی

  پژدو

  نام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکتمه سرایان نامی زرتشتی

  پرویز

  شکسن ناپذیرو پیروزمند.کنیه خسرو دوم ساسانی

                               حرف  ( ت )

  نام

  مفهوم

  تاژ

  برادر هوشنگ پیشدادی

  تخشا

  کوشنده

  تَسو

  واحد زمان

  تکاپو

  جستجو

  تَنسِر

  نام موبد موبدان روزگار اردشیر بابکان

  تَهماسب

  ازبزرگان ملک دارا پادشاه ایران

  تَهمتَن

  بزرگ پیکر

  تهمورس

  دلیر و پهلوان. نام دومین پادشاه پیشدادی

  توانا

  نیرومند، زورمند

  تور

  نام پسر شاه فریدون

  تورج

  دلیر و پهلوان

  توس

  نام پسر نوذر یکی از پهلوانان نامی ایران

  تیرداد

  بخشنده تیر.نام دومین پادشاه اشکانیان

  تیس

  نام درختی است

  تیگران

  نام یکی از سرداران خشایار شاه

                              حرف  ( ج )

  نام

  مفهوم

  جان پرور

  نشاط انگیز

  جانان

  دلیر و زیبا

  جاوید

  نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان

  جم

  مخفف جمشید

  جمشید

  از پادشاهان پیشدادی

  جهانگیر

  نام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران

                               حرف  ( چ )

  نام

  مفهوم

  چالش

  با ناز و غرور

  چالیک

  از بازی های کودکان

  چلیپا

  گردونه مهر

  چوگان

  ابزار بازی قدیمی

  چینوَد

  چگونه زیستن

                               حرف ( خ )

  نام

  مفهوم

  خدابخش

  از نام های برگزیده

  خداداد

  از نام های برگزیده

  خدایار

  از نام ها برگزیده

  خدیو

  بلند جایگاه،سرور

  خردمند

  نام یکی از پیروان دستور آذر کیوان

  خرم

  شادمان، خوش

  خسرو

  نیک آواز. نام پادشاه ساسانی

  خشاشه

  از سرداران ایرانی در دوره گشتاسب

  خشایار

  شاه دلیر و مردمنش

  خشنود

  شاد، شادمان، خوشحال

  خورسند

  راضی

  خوش منش

  نیک نهاد

  خوشنام

  درستکار،نیکنام

  خُونیرِت

  نام یکی از هفت کشور زمین

               حرف  ( د )

  نام

             مفهوم

  نام

  مفهوم

  داتَه

  دادگری،قانون

  دادمهر

  از نام های برگزیده

  دادار

  دادگر،عادل

  دادنام

  از نام های برگزیده

  دادبان

  نگهبان قانون

  دادوَر

  دادگر،عادل

  دادبه

  قانون خوب

  دارا

  دارنده،نام نهمین پادشاه کیانی

  دادپویه

  از شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیوان

  داراب

  نام پسر بهمن،هشتمین پادشاه

  دادجو

  جوینده عدل و داد

  داریوش

  نام سومین شاهنشاه هخامنشی

  دادخواه

  خواستار عدل و داد

  دادرس

  داد رسنده

  داژو

  سوخته، داغ

  دادفر

  از نام های برگزیده

  دانا

  هوشیار، آگاه

  داور

   نام موبدی است

  دیهیم

  کلاه پادشاهی

  دَریز

   نام داماد داریوش بزرگ

  دَسَم

   فرمانده ده تن سرباز

  دلاور

   دلیر،قهذمان

  دماوند

   نام سرداری در زمان ساسانیان

  دهناد

  از نام های برگزیده

  دینشاه

  یاور و سرور دین

  دین یار

  یاری دهنده دین

  حرف ( ر )

  نام

  مفهوم

  نام

  مفهوم

  راتین

  بخشنده. یکی از سرداران ادشیر دوم

    رشنن

  نام یکی از مفسران اوستا

  راد

  بخشنده

  رَشنَو

  ایزد دادگری و آزمایش

  رادمان

  سخاوتمند. نام سپهدار خسرو پرویز

  رشنواد

  نام سپهدار همای بهمن

  رادمهر

  مهربخش. نام سردار داریوش سوم

  رَنگوشتَر

  نام برادر بزرگ اشوزرتشت

  رادین

  بخشندگی

  رها

  آزاد

  رازقی

  گل سپید، گونه ای انگور

  رُهام

  نام یکی از پهلوانان ایرانی، پسر گودرز

  رامتین

  نام چنگ نواز نامی خسرو پرویز

  رهی

  آزاد، رها

  رامیار

  کسی که ایزدرام (شادمانی) یاور اوست

  روزبِه

  نام وزیر بهرام گور

  رامین

  نام یکی از فرزندان کیخسرو

  روشاک

  نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر

  رپیتون

    گاه نیمروزی

  روشن

  تابان، درخشان

  رَتوشتَر

  نام برادر بزرگ اشوزرتشت

  رویین تن

   نام دیگر اسفندیار پسر گشتاسب کیانی

  رَتوناک

   دارای بزرگی و سروری یکی از بزرگان هخامنشی

  ریونده

  میوه ریواس

  رَخشان

  تابان،از سرداران داریوش

  رَزین

  واژه پهلوی به چم زورمند

  رَسام

  نام پیکارنگار بهرام گور

  رستم

  بالش و روینده. پسر زال پهلوان نامی ایران

                              حرف  ( ز )

  نام

  مفهوم

  زادان

  نام پدر شهریار از زرتشتیان کازرون

  زال

  سالمند،نام پدر رستم

  زامیاد

  نگهبان زمین

  زروان

  نام خوانسار انوشیروان ساسانی

  زَریر

  دارنده جوشن زرین

  زَم

  نام یکی از پسران غباد ساسانی

  زنگه

  از پهلوانان ایرانی در دوره کاووس شاه کیانی

  زَهیر

  نام یکی از سرداران کیخسرو کیانی

  زَواره

  پهلوانی ایرانی. نام پسر زال و برادر رستم

  زوپیر

  یکی از همدستان داریوش بزرگ در جنگ بابل

  زیگ

  راه ستاره شناسی

  حرف  ( س )

  نام

  مفهوم

  نام

  مفهوم

  ساسان

  نام پدر بزرگ ادشیر

  سُرخاب

  نام پنجمین پادشاه باوندی

  سالار

  پدر زال، پسر نریمان

  سُروش

  گوش دادن به صدای وجدان و فرمانبردار

  سام

  بهدینی از خاندان گرشاسب

  سزاوار

  شایسته

  سامان

  نام بزرگ زاده بلخ

  سَلم

  نام یکی از سه پسران فریدون پیشدادی

  سَپرَنگ

  نام پسر سام

  سهراب

  تابش سرخ. نام پسر زال

  سِپنتا

  مقدس، ورجاوند

  سورن

  دلیر وپهلوان، توانا

  سپند

  ورجاوند و مقدس. اسفند

  سوشیانت

  برگزیده دینی

  سِپهر

  آسمان

  سیامک

  نام پسر کیومرث در شاهنامه

  سپهرداد

  داده یا آفریده آسمان

  سیاوخش

  سیاوش، پسر کیکاووس

  سپیدار

  درخت بلند و راست

  سیاوش

  نام پسر کیکاووس

  ستایش

  خوب گفتن

  سروش

  نام کورش به پیکره دیگر

  ستُرگ

  قوی هیکل، نیرومند

  سینا

  یکی از نخستین پیروان اشوزرتشت

  سرافراز

  سربلند، با افتخار

  سُرایش

  سرودن

 • نظرات() 
 • سه شنبه 16 مهر 1398

    

  درمورد تجزیه شرکت های تجاری، برخلاف ادغام و تبدیل در مقررات قانونی هیچگونه مقرره ای وضع نشده است ولی باید توجه کرد که امروزه یکی از بحث های رایج در مورد شرکت های تجاری، موضوع تجزیه شرکت در کنار موضوعاتی مانند ادغام و تبدیل می باشد که در لایحه جدید تجارت نیز مواد قابل توجهی به بحث ادغام و تجزیه اختصاص داده شده است.

  • مفهوم تجزیه :
  تجزیه در لغت به معنای جدا کردن، قسمت کردن و جزء جزء کردن به کار رفته است و در اصطلاح حقوقی بر حسب مورد در معانی مختلف به کار برده شده است. در شرکت های تجاری تجزیه در واقع درمقابل ادغام به کار می رود. منظور از تجزیه شرکت تجاری این است که یک شرکت تجاری به دو یا چند شرکت تجاری دیگر تقسیم شود به طوری که بعد از تجزیه هر کدام دارای شخصیت حقوقی مستقلی باشند.
  یکی از حقوقدانان مفهوم تجزیه را اینگونه بیان کرده اند : تجزیه حاصل تفکیک و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلاً موجود یا جدیدالتأسیس است که در فرض اخیر گفته می شود شرکتی از شرکت قدیمی جدا شده است. برای مثال، اگر سرمایه شرکت " الف " بین دو شرکت " ب " و" ج " تقسیم شود با ایجاد شرکت های ب و ج، شرکت الف از بین می رود.
  • انواع تجزیه :
  تجزیه به دو نوع کلی و جزئی تقسیم می شود که به اختصار به هریک از آنها اشاره می شود.
  • تجزیه کلی :
  منظور از تجزیه کلی این است که یک شرکت تجاری، همه دارایی و سرمایه و دیون خود را به حداقل دو یا چند شرکت جدید واگذار نماید. در تجزیه کلی، شرکت تجزیه شده شخصیت حقوقی خود را از دست داده و منحل می شود‌.
  • تجزیه جزئی :
  تجزیه جزئی آن است که یک شرکت تجاری، قسمتی از دارایی، سرمایه و دیون خود را به یک یا چند شرکت جدید واگذار نماید. در تجزیه جزئی، برخلاف تجزیه کلی، شخصیت حقوقی شرکت تجزیه شده باقی می ماند و همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهد.
  • شرایط تجزیه شرکت های تجاری:
  با توجه به فقدان هرگونه مقررات قانونی در مورد تجزیه به نظر می رسد از مقررات قانونی مقرر در مورد ادغام می توان در مورد تجزیه نیز استفاده کرد بدین ترتیب که :
  در شرکت های سهامی و تعاونی که دارای مجمع عمومی می باشند تصمیم گیری در مورد تجزیه از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حد نصاب های مقرر در قانون می باشد که برای این منظور مدیران شرکت باید طرح توجیهی و دلایل خود را به مجمع یاد شده ارائه نمایند. البته اگر تجزیه شرکت منجر به ایجاد شرکتی جدید گردد که مسئولیت شرکاء در آن تضامنی یا حتی نسبی باشد، تصمیمات راجع به تجزیه با توجه به ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید با رضایت همه سهامداران انجام گیرد.
  در شرکت های تضامنی چنانچه تجزیه کلی باشد باید با موافقت همه شرکاء انجام پذیرد. زیرا چنانچه ذکر گردید تجزیه کلی منجر به انحلال شرکت تجزیه شده می شود که تصمیم راجع به انحلال در شرکت های تضامنی به موجب بند ب ماده ۱۳۶ قانون تجارت با رضایت تمام شرکاء امکان پذیر می باشد. اما در مورد تجزیه جزئی باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. اگر شرکت تضامنی با حفظ شخصیت حقوقی خود، به یک یا چند شرکت تضامنی دیگر تجزیه شود در این صورت نیز باید با رضایت تمام شرکاء انجام گیرد ولی اگر به " شرکت سرمایه " تجزیه شود با موافقت اکثریت شرکاء امکان پذیر است.
  در مورد بقیه شرکت های تجاری نیز می توان همانند ادغام عمل کرد.
  • شرکت های سرمایه :
  شرکت های هستند که برخلاف شرکت های شخص، مسئولیت شرکاء محدود بوده و شخصیت شرکاء از اهمیت زیادی برخوردار نیست.
  • شرکت های شخص :
  شرکت های هستند که شخصیت شرکاء در آن از اهمیت بسیاری برخوردار بوده به طوری که اعتبار شرکت بیشتر از آنکه به سرمایه شرکت بستگی داشته باشد به شخصیت شرکاء و اعتبار آنها بستگی دارد.
  • آثار تجزیه شرکت های تجاری:
  تجزیه نیز مانند هر عمل حقوقی دیگر دارای آثاری می باشد که به برخی از آنها اشاره می شود‌.
  ۱. در تجزیه کلی که شرکت تجزیه شده شخصیت حقوقی خود را از دست داده و از بین می رود، شرکت های جدید قائم مقام شرکت منحل شده می شوند و در نتیجه می توانند درصدد اقامه دعوی برای مطالبات شرکت منحل شده برآمده و دیون و تعهدات شرکت مزبور را برعهده خواهند داشت. البته برای جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف و مشکل درعمل، در طرح مصوب تجزیه باید سهم هر کدام از شرکت های جدید در قائم مقامی مشخص شود.
  ۲. در تجزیه جزئی که شرکت تجزیه شده همچنان باقی می ماند، خود عهده دار دیون و تعهدات می باشد و با این وجود بحث قائم مقامی منتفی است و بر همین اساس از یک طرف به نظر می رسد اشخاص ثالث نمی توانند بابت مطالبات خود از شرکت تجزیه شده به شرکت های جدید ایجاد شده مراجعه نمایند. زیرا شرکت های جدید شخصیت حقوقی مستقلی از شرکت تجزیه شده دارند و برهمین اساس با توجه به اصل نسبی بودن اثر قراردادها ( ماده ۲۳۱ ق.ت) و اینکه هیچ شخصی نمی تواند طلب خود از یک شخص را از اشخاص دیگر مطالبه کند. از طرف دیگر، سرمایه و دارایی یک شرکت تجاری ( تجزیه شده) وثیقه عمومی طلب طلبکاران می باشد که با انتقال قسمتی از این دارایی به شرکت های تجزیه شده، در واقع قسمتی از این وثیقه عمومی از بین رفته و به ضرر طلبکاران تمام می شود و با توجه به اینکه شرکت ( بدهکار) نمی تواند به صورت یک طرفه اقدامی بر ضرر طلبکاران بنماید لذا این امر اقتضاء می کند که طلبکاران بتوانند به شرکت های جدید حاصل از تجزیه نیز بتوانند مراجعه کنند. البته در ماده ۶۱۰ لایحه جدید قانون تجارت نیز پیش بینی شده است که در تجزیه کلی یا جزئی، اشخاص ثالث می توانند دعاوی خود علیه شرکت تجزیه شده را حسب مورد علیه هر یک از شرکت های جدید و بازمانده طرح کنند. به نظر می رسد در تدوین این لایحه از دیدگاه اول پیروی شده است. البته برخلاف تعهدات در قسمت راجع به مطالبات شرکت تجزیه شده،اجازه داده شده است که هر یک از شرکت های بازمانده و جدید به نحوی که در طرح مصوب تجزیه بین خود تقسیم کرده اند می توانند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند.
  ۳. چنانچه شرکت تضامنی یا مختلط در اثر تجزیه کلی از بین برود، مسئولیت شرکای ضامن در مقابل طلبکاران شرکت از بین نمی رود و در نتیجه طلبکاران مذکور می توانند برای وصول مطالبات خود به شرکت های جدید مراجعه نموده و در صورت عدم امکان پرداخت از سوی شرکت های مزبور و انحلال آنها، می توانند به شرکای ضامن مراجعه نمایند.
  ۴. شرکت یا شرکت های حاصل از تجزیه را نباید با شعبه های یک شرکت تجاری اشتباه گرفت. زیرا شرکت حاصل از تجزیه دارای شخصیت حقوقی مستقلی می باشند در حالی که شعب یک شرکت از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار نمی باشند.
  ۵. انحلال شرکت یا تشکیل شرکت جدید در اثر تجزیه، مستلزم رعایت احکام مربوط به تصفیه یا تشکیل شرکت های تجارتی نمی باشد.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 15 مهر 1398  برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که می گوید : ”  شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است” ، در شرکت سهامی ، سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده ، مبلغ اسمی سهام و وحتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد.
  ارکان شرکت سهامی طبق قانون تجارت عبارتند از مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس. ممکن است شرکتی مطابق اساسنامه خود دارای ارکان دیگری نیز باشد مانند شورای فنی یا شورای عالی معاملات .
  در این نوشتار، به نکات مهم راجع به بازرسان شرکت سهامی می پردازیم .

  بازرس
  از آنجا که تمام سهامداران شرکت پیوسته در محل شرکت حضور ندارند و عملاَ نیز میسر نیست که دائماَ کلیه اطلاعات و جریان امور توسط شرکت به یکایک آنان ارائه شود، مضافاَ به اینکه چه بسا تمام آنان از دانش و تخصص لازم برای کنترل امور شرکت برخوردار نباشند، قانون پیش بینی کرده است که بازرس یا بازرسانی همه ساله از سوی آنان تعیین شوند تا کلیه امور شرکت را مطابق ضوابطی که در قانون مقرر است و استانداردهای حسابرسی ایجاب می نماید زیر نظر داشته باشند و گزارش های لازم را به صاحبان سهام بدهند.

  نحوه انتخاب و مدت تصدی
  مجمع عمومی همه ساله شخص یا اشخاصی را به عنوان بازرس و بازرس علی البدل انتخاب می نماید. در شرکت های سهامی عام ، این افراد باید از میان اشخاصی انتخاب شوند که در فهرست تهیه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان بازرس واجد صلاحیت نام برده شده اند.
  بازرس ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. در صورت اخیر موضوع فعالیت شخص حقوقی باید مناسب با این وظیفه باشد. ضمناَ برخی اشخاص نمی توانند به سمت مزبور گمارده شوند :
  1- اشخاص مذکور در ماده 111 ( محجورین ، ورشکستگان و مرتکبین برخی جرائم از جنحه و جنایت )
  2- مدیران و مدیرعامل
  3- اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
  4- هر کس که خود یا همسرش از مدیران یا مدیرعامل به طور موظف حقوق دریافت می کند .
  عزل و نصب بازرسان در هر زمان توسط مجمع عمومی و نیز انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
  در صورتی که مجمع عمومی بازرس را تعیین نکند، یا بازرس نتواند به وظایف خود عمل کند، دادگاه به تقاضای هر ذینفع به انتخاب بازرس مبادرت خواهد کرد.

  وظایف
  با عنایت به ماده 148 قانون تجارت و برخی مواد دیگر، می توان وظایف بازرس را به شرح ذیل طبقه بندی کرد :
  یک – اظهارنظر در مورد صورت های مالی شرکت که توسط مدیران به مجمع عمومی تسلیم می شود.
  دو – اظهارنظر در مورد صحت اطلاعاتی که مدیران شرکت به مجمع عمومی ارائه می دهند.
  سه – تحصیل اطمینان از رعایت شدن حقوق تمام سهامداران به نحو مساوی.
  چهار- ارائه گزارش جامع راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی. این گزارش حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع باید جهت مراجعه سهامداران در مرکز شرکت آماده باشد.
  پنج- اعلام جرم صورت گرفته در شرکت در ارتباط با جریان امور آن به مراجع قضایی .
  شش- گزارش تخلف مدیران در مورد سهام وثیقه به مجمع عمومی .
  هفت – دعوت از مجمع عمومی عادی هرگاه مقتضی بداند یا به تقاضای صاحبان یک پنجم سهام در صورتی که مدیران به آن عمل نکنند و یا هرگاه مجمع عمومی عادی سالیانه توسط مدیران دعوت نشود.
  بازرس حق دارد برای انجام وظایفش هر موقع که لازم بداند به امور شرکت رسیدگی کند و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را مطالبه نماید و حتی از خدمات کارشناسان متخصص در این زمینه استفاده کند. بدین ترتیب مدیران شرکت نیز مکلف به همکاری با بازرسان هستند و حتی تصمیمات مجمع عمومی نیز در پاره ای از موارد مانند تصویب صورت های مالی یا افزایش سرمایه، بدون قرائت گزارش بازرسان معتبر نیست.

  حقوق و مسئولیت ها
  حق الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی معین می شود . از طرف دیگر وی در اجرای وظایف خویش ممکن است بنا به قواعد عمومی مسئولیت مدنی، مسئول شناخته شده ملزم به جبران خساراتی شود که از ناحیه تخلفات او به شرکت و اشخاص ثالث وارد شده است. همچنین ممکن است تخلفات او جنبه کیفری داشته باشد، مثلاَ با وجود منع قانونی، سمت بازرس را بپذیرد یا اطلاعات غلط به مجامع عمومی بدهد . ضمناَ بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 15 مهر 1398


   

  امروزه بسیاری از شرکت ها در زمینه ی تولید سیم و کابل به فعالیت می پردازند . چنانچه می خواهید یک شرکت سیم و کابل راه اندازی کنید، بایستی ابتدا با انواع شرکت ها (سهامی خاص، سهامی عام ، با مسئولیت محدود ، تضامنی، تعاونی، مختلط سهامی ، مختلط غیرسهامی ) از نظر ماهیت حقوقی آشنا شده و سپس اقدام به ثبت شرکت خود نمایید. در ذیل مختصراَ به معرفی این شرکت ها می پردازیم.
  1- شرکت سهامی خاص
  شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
  2- شرکت سهامی عام
  شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است. سرمایه ای که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین کرده اند. شرکت سهامی کامل ترین نوع از شرکت های سرمایه ای است که شرکا در آن صاحبان سهام یا سهامداران نامیده می شوند.
  3- شرکت بامسئولیت محدود
  شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.
  4- شرکت تضامنی
  شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
  5- شرکت تعاونی
  شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب 9 / 4/ 1352 مصرح است ، تشکیل می شود.
  ملاحظه می شود که شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون تشکیل می شود و هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا است که از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری شرکا که در شرکت تعاونی اعضا نامیده می شوند، صورت می گیرد.
  6- شرکت نسبی
  شرکت نسبی یکی دیگر از شرکت های شخصی است که با اتکا بر شخصیت و اعتبار شرکا تشکیل شده ، فعالیت می کند. در تعریف شرکت نسبی می توان گفت : شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکا در برابر بدهی های شرکت به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است ، بنابراین هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های آن کافی نباشد ، هر یک از شرکا بر خلاف شرکت تضامنی، مسئول پرداخت تمام باقیمانده آن نیست بلکه به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد، مسئول پرداخت است. در شرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی، دارایی شرکت حایل بین طلبکاران شرکت و دارایی شرکاست و تا وقتی شرکت منحل نشود و پس از انحلال و پرداخت طلب طلبکاران ، باقیمانده ای از طلب آن ها نماند ، طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکا را ندارند.
  7- شرکت مختلط سهامی
  بنا به تعریف ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
  شرکای سهامی ( عادی ) ، کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام دارای ارزش واحد ( متساوی القیمه ) درآمده و مسئولیت آن ها محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
  شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شریک تضامنی است.
  8- شرکت مختلط غیرسهامی
  شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.
  با توجه به آنچه گفته شد، مشاورین ثبت شرکت  برای ثبت شرکت تولید سیم و کابل 2 راهکار ارائه می کند. می توانید با کمک متخصصان مجرب این مرکز، گزینه مناسب را انتخاب نمایید .
  الف. گزینه اول ثبت شرکت سیم و کابل تحت عنوان شرکت سهامی خاص
  ب: گزینه دوم ثبت شرکت سیم و کابل تحت عنوان شرکت بامسئولیت محدود
  شرایط ثبت شرکت سیم و کابل  بامسئولیت محدود :
  – وجود حداقل 2 نفر عضو
  – حداقل سرمایه 10.0000 ریال
  – تعهد با پرداخت کل سرمایه
  لازم به ذکر است، سرمایه شرکت بامسئولیت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.
  شرایط ثبت شرکت سیم و کابل سهامی خاص :
  – حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است ولی در مورد افزایش یا حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد.
  – حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
  – حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
   

 • نظرات() 
 • یکشنبه 14 مهر 1398


  کارت بازرگانی در قوانین ایران برای واردات و  صادراتکالا برای تاجران ضروری است. در ایران تنها بازرگانانی می‌توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.

  صدور کارت بازرگانی موکول به آن است که بازرگانان موسسه و یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشد. در شرکت‌های تجارتی کارت بازرگانی مربوطه بنام مدیر مسئول شرکت صادر می‎شود. بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می‎نمایند باید طبق فرم‌های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. صدور کارت بازرگانی برای بعزرگانان و شرکت‌های خارجی منوط به معامله متقابله است.یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می‎شود که کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی دهند.

  یکی از خدمات ثبت  در دسته خدمات بازرگانی، اخذ، تمدید و یا ابطال کارت بازرگانی است. تشریفات صدور كارت بازرگانی در اداره كل ثبت شركتها و مالیكت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد. 
  مدارک مورد نیاز جهت کارت بازرگانی
  شخصیت حقوقی
  مرحله اول:

  – ۳ قطعه عکس پرسنلی پشت سفید، کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل

  – امضا وکالتنامه، ارائه گواهی پلمپ دفاتر که یکسال از تاریخش نگذشته باشد

  – آدرس و کد پستی تجارتخانه (فقط آدرس تهران)

  – آدرس و کدپستی محل سکونت مدیرعامل

  – مهر و امضا فرم های مربوطه: اظهارنامه و کارت بازرگانی و وکالتنامه

  – سرمایه کارت بازرگانی

  مطالعه کامل
  شخصیت حقیقی
  مرحله اول

  – ۳ قطعه عکس پرسنلی پشت سفید، کارت ملی (پشت و رو)، کپی شناسنامه

  – امضا وکالتنامه، جهت اظهارنامه و اوراق دفاتر پلمپ- امضا اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی

  – ارائه آدرس و کدپستی تجارتخانه: (همان آدرسی که سند مالکیت یا اجاره نامه با کاربری اداری به اسم شخص باشد)      فقط آدرس تهران

  – آدرس و کدپستی محل سکونت شخص

  -سرمایه کارت بازرگانی(غیر نقدی)

  مطالعه کامل

 • نظرات() 
 • شنبه 13 مهر 1398

     

  جهت تبدیل سهام بی نام به بانام سه نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله 5 روز و مهلت حداقل 2 ماهه
  جهت تبدیل سهام بانام به سهام بی نام یک نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و مهلت حداقل 2 ماهه
  طبق بخشنامه ۰۷/۰۲/۹۲ – ۹۲/۱۷۹۲۷ برای تاسیس موسسات مترجمی اسناد با ارائه پروانه ترجمه امکان پذیر می باشد.
  طبق بخشنامه ۰۱/۰۴/۹۲ – ۹۲/۵۹۱۸۲ نقل و انتقال سهام همراه بی نام در اداره ثبت شرکتها مورد آگهی ندارد و صورتجلسه نقل و انتقال سهام همراه با کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی به همراه گواهی نقل و انتقال مالیاتی موضوع موضوع ماده 143 قانون مالیات مستقیم جهت تطبیق و تکمیل بانک اطلاعات جامع سهامداران از متقاضی اخذ می گردد.
  طبق بخشنامه ۲۹/۰۴/۹۲ – ۹۲/۷۹۸۵۰ برای نقل و انتقال سهام بانام و بی نام نیاز به اخذ گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
  موضوعات ثبت شرکت نیازمند مجوز:

  در خصوص برخی از موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی بموجب تصریح قانونگذار و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات، می بایستی قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها از مراجع ذیصلاح مجوز اخذ گردد. لذا مقتضی است در موارد ذیل مراجع ثبت شرکت ها  و موسسات غیر تجاری قبل از ثبت موضوعات نسبت به اخذ مجوز  از مراجع ذیصلاح اقدام نمایند:

   

  ردیف

  موضوعات مرتبط

  مرجع اخذ مجوز

  مستندات

  1

  موضوع فعالیت مربوط به امور پولی و بانکی شامل :

  1- تأسیس و تغییرات وتصمیمات شرکت ، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها و مؤسسات اعتباری ، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه ، صرافی ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها)

  2- اشتغال به عملیات بانکی و هرگونه تشکل برای عملیات بانکی و وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه و اعتبار ، سپرده ، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام و اعتبار و سایر تسهیلات وصدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری

  3- معاملات طلا و نقره و ارز

  4- ورود و صدور پول رایج ایران و ارز

  5- صدور و تأیید و قبول ضمانت ارزی و ریالی

  6- قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گران بها و اوراق بهادار و اسناد رسمی و صندوق امانات

  7 – تأسیس شعب و نمایندگی بانکهای خارجی

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  مستندات :

  –ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه

  – بخشنامه شماره 39852/90-2/3/90 معاونت اسناد سازمان ثبت

  – مواد (1) قانون تنظیم بازارغیر متشکل پولی مصوب 1383وماده (1) آئین نامه اجرایی آن مصوب 1386

  – آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران 1387

  – ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 1378

   – ماده (2) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365
   

  موضوع فعالیت بیمه ای شامل  :

  -ثبت تاسیس وتغییرات کلیه شرکتهای بیمه ای با موضوعات تصدی به هرگونه خدمات بیمه ای و نمایندگی بیمه و کارگزاری خدمات بیمه ای و…..

  اخذ نمایندگی از شرکت بیمه – عرضه خدمات بیمه ای بارعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوبات شورای عالی بیمه دستورالعمل ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه

  مرجع صدور مجوز : بیمه مرکزی ایران

  مستندات :

  1- ماده (1)و (37) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران

  2- قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب 1380

  3- آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شورای عالی بیمه

    

  موضوع فعالیت بورس شامل :

   نهادهای مالی ازجمله کارگزاران ، معامله گران ، بازارگردانان ، مشاوران سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی ،صندوق سرمایه گذاری شرکتهای سرمایه گذاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی  ، شرکتهای تامین سرمایه وصندوق بازنشستگی در قالب موضوع فعالیتهایی از قبیل سرمایه گذاری در سهام وسهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری سایر اوراق بهادار ، واسطه گری درخرید وفروش و مشاور وارزشیابی وتصفیه وپایاپای معامله اوراق بهادار،تحلیل اطلاعات و دریافت دستورهای خرید وفروش،فرآهم آوردن تسهیلات لازم برای معاملات با تعهدپذیره نویسی وفروش سپرده گذاری وتوثیق ، تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند،صدورگواهینامه های حرفه ای مرتبط وانجام تبلیغات وخریدوفروش سهام وسهم الشرکه واوراق بهادار،همچنین سایر اشخاص حقوقی با هرعنوان از قبیل انجمن ومرکز  وگروه وخانه ومجمع که به فعالیتهای مذکور بپردازند

  صندوق سرمایه گذاری با استفاده از طرح های پس انداز و سرمایه گذاری و مزایای تکمیلی برای بازنشستگان سرمایه گذاری دراوراق بهادار واسطه در معاملات بورسی و اوراق بهادار – فعالیت های کارگزاری – مشاوره – سبدگردانی – پذیره نویسی – تعهد پذیره نویسی امور مربوط به ثبت نگهداری انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه خدمات الکترونیکی معاملات اوراق بهادار

  مرجع صدور مجوز :سازمان بورس واوراق بهادار

  مستندات :

  -ماده 2 قانون توسعه ابزارها ونهاد های مالی جدید مصوب 1388

  -ماده25 قانون بورس واوراق بهادار

   -بند هـ ماده 99قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بخشنامه صادره از سوی سازمان ثبت

  – مادتین 28و29 قانون بازار بورس اوراق بهادار مصوب 1384

  – دستورالعمل نحوه دریافت مجوز تاسیس بورسها وکانونها ونهادها ی مالی از سازمان بورس واوراق بهادار

   

  موضوع فعالیت شرکت های مشمول اصل 44:

   «کلیه تغییرات و تصمیمات شرکتهای دولتی مشمول واگذاری موضوع اصل 44 قانون اساسی و تکالیف قوانین بودجه سنواتی  می بایست از سازمان خصوصی سازی مجوزی دریافت نمایند»

  مرجع صدور مجوز :سازمان خصوصی سازی

  مستندات :

  – مادتین (3)و (18) قانون اجرایی سیاستهای کل اصل 44 قانون اساسی

  – جزء «پ» بند (40») قانون بودجه سال 1390 کل کشور و بند24 قانون بودجه سال 1391

  – اجرای جزء «ح»  بند (8) قانون بودجه سال 1389

   

  موضوع  فعالیت شرکت های تعاونی شامل :

  «کلیه شرکتهای تعاونی که با موضوع فعالیت مختلف تأسیس می شوند به موجب قانون فوق می بایست برای تأسیس و تغییرات خود از اداره تعاون شهرستان مربوطه مجوز اخذ نمایند»

  مرجع صدور مجوز : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی(اداره تعاون شهرستان مربوطه)

  مستندات :

  1 – بند «3» ماده (32) و ماده (52) قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران

  2 – تبصره ماده  2 آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

   

  موضوع فعالیت،تعاونی فرش دستباف  شامل: 

  تولید انواع فرش دستباف تهیه و توزیع لوازم مورد نیاز اعضاء جهت تولید فرش برگزاری دوره های آموزشی درخصوص فرش بافی

  مرجع صدور مجوز : وزارت جهاد کشاورزی (اتحادیه تعاونی روستایی فرش دستباف )

  مستندات :

   

  موضوع فعالیت  فرهنگی وهنری  وخبری شامل:

  اول- انجام کلیه امور فعالیتهای فرهنگی و هنری و سینمایی و مطبوعاتی، خبری و خبرگزاری و نشریه از جمله تبلیغات

  دوم-  ایجاد نمایندگی خبرگزاریها و رسانه های خارجی، داخلی و انتشار نشریات عمومی و یا تخصصی

  سوم- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مربوطه ازجمله روزنامه نگاری و روابط عمومی وخبرنگاری

  چهارم- تهیه و تنظیم ، مشاروه واجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی ازطریق تأسیس کانونهای  آگهی و تبلیغاتی تأسیس دفتر خدمت رسانی به خبرنگاران و روزنامه نگاران

  پنجم- چاپ و نشر کتاب و لیتو گرافی و ترجمه متون و مقالات و کتب

  ششم- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی و هنری و سینمایی و مطبوعاتی ازقبیل داستان نویسی، چاپ و کتابداری و صحافی و هنرهای دستی و طراحی لباس و مد و خوشنویسی و کامپیوتر گرافیک (طراحی) و فیلمسازی ، عکاسی ، بازیگری

  هفتم- برگزاری جشنواره های هنری و نمایشی و سینمایی و مطبوعاتی و خبرنگاری و روزنامه نگاری

  هشتم- تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی ازجمله فیلم کوتاه و مستند وانیمیشن

  نهم- تأسیس نمایشگاه و نگارخانه هنری و فرهنگی و مطبوعاتی و سینمایی

  دهم- تشکیل مؤسسات فرهنگی در قالب فعالیتهای فرهنگی دیجیتال از جمله تصدی رسانه برخط و پدید آوردن ، تهیه کردن وعرضه بسته های نرم افزاری رسانه ای و بسته نرم افزاری رسانه  پرداز

  یازدهم- تولید و تکثیر حامل دیجیتال و خدمات مرتبط به قصد انتفاع یا برای عرضه توسط تکثیر کننده –نشر دیجیتال – تصدی، توسعه و پشتیبانی مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال- ارائه هرگونه خدمات ویرایش مربوط به امور فرهنگی

  دوازدهم- طراحی مد لباس   و برگزاری نمایشگاه های مد و لباس

  سیزدهم- فعالیت قرآنی ، انجمن های اسلامی و اعزام مبلغ و تبلیغات مذهبی و تشکل های مذهبی  آموزش عمومی و روخوانی و روانخوانی قرائت (تحقیق و ترتیل) ترجمه مفاهیم حفظ سیر معصومین (ع) احکام ادعیه زیارت مدیحه سرای اذان ابتهال همخوانی تواشیح بزگزاری مسابقات قرآنی و عترت برگزاری جشنواره ها و نمایشگاههای قرآنی مدیحه سرایی و سخنرانی تبلیغی دینی

  چهاردهم- تأسیس مراکز فرهنگی اقلیت دینی رسمی کشور در محدوده امور فرهنگی آن اقلیت

  مرجع صدور مجوز : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه)

  نکته : در مکاتبات متعدد از طرف مدیر کل امور مطبوعات وخبر گزاری داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد بشماره 33216/91 مورخ 2/11/91و 23855/90مورخ 19/9/1390ثبت اشخاص حقوقی اعم از فرهنگی یا غیر فرهنگی با موضوع انتشار نشریه وفعالیت مطبوعاتی بدون مجوز امکان پذیر می باشد .

  مستندات :

  1– بند «15» الی «22» ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد مصوب 1366

  2-  ماده (3) و تبصره یک ذیل  ماده (22) ضوابط و مقررات و آئین نامه اجرایی تأسیس مراکز ، مؤسسات انجمن های فرهنگی جلسه 385 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 8/8/1375

  3- قانون تعطیل مؤسسات واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده مصوب 1372 و ماده (6) آئین نامه اجرایی آن

  4- بندهای «ط» و «ظ» آیین نامهساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های دیجیتال موضوع تصویب نامه شماره 172412/ت41255 مورخ 3/8/89

  5- قانون استفساریه از مؤسسات و واحدها و مراکز فرهنگی 1376

  6– تبصره ماده (1) قانون ساماندهی مد ولباس مصوب 1385 و تبصره ماده (1) آئین نامه اجرایی آن 1387 و ماده (2) دستورالعمل مربوطه

   

  موضوع  فعالیت  قرآنی و مذهبی شامل:

  1-  ایجاد مؤسسات با فعالیت قرآنی و انجمن های اسلامی و اعزام مبلغ و تبلیغات مذهبی و تشکل های مذهبی

  2- برگزاری دوره های آموزشی روانخوانی قرآن  (حضوری – نیمه حضوری و غیرحضوری) آموزش عمومی  روخوانی و روانخوانی قرائت (تحقیق و ترتیل) ترجمه مفاهیم حفظ سیر معصومین (ع) احکام ادعیه زیارت مدیحه سرای اذان ابتهال همخوانی تواشیح برگزاری مسابقات قرآنی و عترت برگزاری جشنواره ها و نمایشگاههای قرآنی مدیحه سرایی و سخنرانی تبلیغی دینی انجام برنامه های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم وانجام تحقیقت و پژوهشهای قرآنی ، ایجاد بانک نوار  و نرم افزار و کتابخانه تصویری و صوتی با محوریت قرآن کریم برای بهره گیری اقشار مختلف مردم ، انجام فعالیت های قرآنی با بهره گیری از فن آوری های صوتی و تصویری و الکترونیکی

  مرجع صدور مجوز :سازمان تبلیغات اسلامی ویا وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

  مستندات :

  1-ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  2- مواد (10) و (12) مصوبه شماره 21076/ت23843هـ  مورخ 21/4/82 هیأت وزیران و تفاهم نامه شماره 60577/1 مورخ 8/9/89 دو مرجع مذکور

   3-بخشنامه صادره سازمان ثبت 18513/19- مورخ 18/10/89

  3-بند 4 ماده 6 اساسنامه تبلیغات اسلامی
   

  موضوع  فعالیت حج و زیارت شامل:

  تصدی به امور زیارتی ازجمله ثبت نام و تنظیم مسافرتهای زیارتی و ذخیره مکان و هرگونه خدمات زیارتی

  ارائه خدمات زیارتی به زائران کشورهای اسلامی ،  برگزاری هر گونه تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی

  مرجع صدور مجوز :  سازمان حج و زیارت

  مستندات :

  1- ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  2- ماده (7) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 70 با اصلاحات

  3- بند «پ» ماده (1) آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی و سیاحتی و جهانگردی وزیارتی مصوب 1380

  4- تفکیک سازمان حج و زیارت از اوقاف و الحاق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس مصوب سال 1370 شورای عالی اداری

  10

  موضوع فعالیت گردشگری و مسافرتی شامل:

  1 – تصدی به انجام خدمات مربوطه به ایرانگردی و جهانگردی از قبیل تنظیم مسافرت گروهی و گشتهای داخلی و خارجی و به طور کلی هرگونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی وطرحهای گردشگری

  2- فعالیت به اخذ روادید و تنظیم انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری

  3- دفاتر گردشگری ، مراکز اقامتی، مراکز پذیرایی و ایجاد موزه

  4- خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ و ورود دستگاههای فلزیاب

  مرجع صدور مجوز :سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

  مستندات :

  1-ماده 2 قانونی اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  2- انتقال و انتزاع سازمان میراث فرهنگی وگردشگری از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی  مصوب سال 1382

  3- ماده (7) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اصلاحی 1375

  4- قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ استفاده از فلزیاب مصوب 1379 و ماده (2) آیین نامه اجرایی آن

  بند ب ماده 1 آئین نامه نظارت بر فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی ، سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مصوب 1380

  11

  موضوع فعالیت  علمی، آموزشی و پژوهشی شامل:

  1-  انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان همکاری بانهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح های و برنامه های مربوط به امور تحقیقات و پژوهشی

  2- ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا مؤسسه تحقیقاتی تأسیس آموزشگاههای علمی آزاد و برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت برای دوره های کارشناسی ناپیوسته  و کارشناسی ارشد

  3- تأسیس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی

  4- تأسیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و تشکیل فدراسیون ملی و ورزش های دانشگاهی برگزار دروه های آموزشی ورزشی برای دانشجویان برپایی مسابقات ورزشی و شرکت در مسابقات داخلی و خارجی وزرشی دانشجویان عضو

  5-  ارائه خدمات در زمینه فعالیت های آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و امور دانشجویی

  6- مشاوره و ارائه کلیه خدمات موردنیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور

  7- تأسیس مؤسسات فعالیتهای آموزشی از جمله دوره های آموزش عالی آزاد و دوره های تخصصی و کابردی کوتاه مدت کلاسهای کنکور برای دوره های کارشناسی نا پیوسته و کارشناسی ارشد و دکتری تحت عنوان مؤسسه آموزش عالی آزاد

  مرجع صدور مجوز : وزارت علوم تحقیقات و فناوری

  نکته : علیرغم تصریح قانون در مکاتبات متعددی وزارت علوم در نحوه ارائه مجوز با سردرگمی مواجه است بطوری که در برخی از نامه ها ومکاتبات تصریح به لزوم اخذ مجوز نموده است ودر برخی دیگر در خواست عدم استعلام از ان مرجع ذکر شده است.

  مستندات:

  1- بندهای «7» و «8» و «11» و «15» جزء «ب» ماده (2) و مواد (5) ، (6) و (7) قانون اهداف و وظایف وتشکیلات وزارت علوم مصوب 1383

  2- ماده (2) و (8) آئین نامه تأسیس مؤسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب هیئت وزیران سال 1382

  3- ماده (8) مصوبه جلسه 483 شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 1380

  4-بند «الف» ماده (48) و (51) قانون برنامه چهارم توسعه و شیوه نامه ایجاد شرکتهای دانشگاهی 5- ماده (17) قانون برنامه پنجم توسعه

   

  – ارائه خدمات حمل نقل جاده ای کالا و مسافر بین شهری یا خارج از کشور بین المللی حمل کالا به روش های زمینی، هوایی، ریلی ، دریایی یا ترکیبی از آنها و جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر (ترانزیت کالا)

  مرجع صدور مجوز :وزرات راه و شهرسازی (سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور)

  مستندات :

  – ماده (2) و (3) آئین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو و پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جاده

  2- بند «13» ماده (7) قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب 1353

   

  موضوع فعالیت  آزاد فنی وحرفه ای شامل:

  تأسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در قالب دوره های فراگیری مهارت ، حرفه در رشته های معین براساس استاندارها ومهارت های آموزشی مشاغل شامل دوره های آموزشی تایپ ، حسابداری ، کامپیوتر (سخت افزار) و …

  مرجع صدور مجوز  : سازمان فنی و حرفه ای

  مستندات :

  1- مواد (8) و (5) مصوبه جلسه 483 مورخ  23/5/80 شورای عالی انقلاب فرهنگی

  2- تبصره یک ماده (111) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام

  3- ماده (2)  و(3) آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای و مؤسسات کارآموزی آزاد

   

  موضوع فعالیت علوم اسلامی و حوزه شامل  :

  ایجاد مراکز آموزشی علوم اسلامی و حوزه های علمیه توسعه و پژوهش در حوزه های علوم اسلامی و دینی  در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی متناسب با رسالتها و اهداف ، سیاستها و برنامه های بلند مدت  و کوتاه مدت برای طلاب و فضلا

  مرجع صدور مجوز :شورای گسترش حوزه های علمیه

  مستندات :

  1-       مواد 14 و16 و39  اساسنامه شورای عالی حوزه های علمیه مصوب 1374 به تأیید مراجع عظام و مقام معظم رهبری رسیده است

  2-    ماده (3) اساسنامه شورای گسترش حوزه های علمیه مصوب 1382

   
  موضوع فعالیت-مربوط به سازمان بهزیستی :

  1- تأسیس مهدهای کودک

  2- تأسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی

  3- تأسیس خانه سلامت دختران و زنان

  4- تأسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی

  5- تأسیس کلینیک و اورژانسهای مددکاری و اجتماعی

  6- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ای اجتماعی

  7- تأسیس مراکز توانبخشی معلولین

  8- تأسیس مراکز حرفه آموزی معلولین

  9- تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان

  10- تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن

  11- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک

  12- تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین

  13- تأسیس انجمن ها و موسسات غیردولتی و غیره که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند

 • نظرات() 
 • شنبه 13 مهر 1398  فرهنگ سازی و ترویج به مشارکت در ا مور خیریه ، هرگونه کمک و مساعدت درارتقای سطح زندگی و شغلی ، فرهنگی آموزشی و سلامت افراد مستمند و بی بضاعت ومعلول و خانواده های بی سرپرست ، ایتام و کودکان و دانش آموزان مستمند امور مربوط به نیکوکاری و امور خیریه – کمک جهت تسهیل در امور ازدواج زوجهای محروم  ، نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست به صورت شبانه روزی جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین و سازمان و اوراق به آنها تأسیس مراکز و نگهداری و مراقبت از سالمندان به صورت شبانه روزی.

  نکته : بر طبق مواد 1و2 و 8 قانون و فعالیت احزاب  : حزب , جمعیت , انجمن و اتحادیه صنفی و امثال آن توسط وزارت کشور ثبت می شود  . لذا مرجع ثبت اشخاص حقوقی مذکور وزارت کشور می باشد.

  مرجع صدور مجوز : وزارت کشور (اداره کل سازمانهای مردم نهاد)

  مستندات :

  – مواد (2) و (3) و (25) آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت مؤسسات مردم نهاد مصوب هیئت وزیران 

   
  موضوع  فعالیت حفاظتی و مراقبتی  شامل:

  1-ارائه خدمات انتظامی حفاظتی و مراقبتی ازجمله حفاظت از اماکن و تأسیسات خصوصی و دولتی ازقبیل محلات ، مجتمع های مسکونی ، تجاری ، صنعتی ، شعب غیر مادربانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه اماکن تفریحی و فرهنگی و آموزشی و ورزشی و درمانی ، حفاظت از شعب غیر مادر بانکهای دولتی، توزیع و نصب سامانه حفاظتی و مراقبی الکترونیکی، حمل ونقل پول و اوراق بهادار  (صرفا در قالب موسسه )

  3-     ایجاد موسسات غیر انتفاعی از  مجتمع های مسکونی وتجاری واداری

  3- مراقبت از گردشگران ، طراحی و مشاوره در زمینه طرحهای حفاظتی ، تولید و واردات و صادرات اقلام تجهیزات و سامانه های حفاظتی و مراقبتی و  الکترونیکی (صرفا در قالب موسسه )

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 مهر 1398


  

   
  روش ثبت تعیین نام شرکت و مؤسسات غیر تجاری که در نظر است در تهران و یا در ادارات ثبت شهرستان‌ها به ثبت برسدکه فقط در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی انجام می‌شود. 
  اقدامهای این مرحله بشرح ز یر است: 
  تعیین نام شرکت و مؤسسات غیر تجاری که قبلاً سابقه‌ای نداشته مؤسسین قصد تاسیس آن را دارند. 
  تعیین نام شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری که قبلاً سابقه ثبت داشته حال قصد تعویض نام آن را دارند. 
  تعیین نام شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری خارجی که در کشورهای خارجی سابقه ثبت داشته و شعبا تی از آن‌ها در ایران تاسیس می‌شود.
  در اقدام اول کسانیکه قصد تاسیس شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری را در تهران دارند، پس از تکمیل شرکتنامه و اظهار نامه که از قسمت فروش اوراق بهادار تهیه می‌شود و اساسنامه که بوسیله متقاضیان تکمیل می‌گردد و سایر مدارک لازم در شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص و در مورد مؤسسات فرم مخصوص مؤسسه و پروانه تاسیس مؤسسه که قبلاً بوسیله شهربانی جمهوری اسلامی ایران بطور محرمانه به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال شده و در قسمت تعیین نام نگهداری می‌شود، پس از بررسی و اینکه دستور تعیین نام در بالای اوراق داده شده و اطمینان کامل از هویت متقاضی اقدام و کوشش در جهت انتخاب یک اسم از سری اسامی پیشنهادی که بطور جداگانه و به ترتیب اولویت بوسیله متقاضی ارائه شده صورت می‌گیرد، با مراجعه به دفا‌تر موجود بطوریکه اولاً با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت نماید، ثالثاً با مراجعه به دفا‌تر موجود و کثرت نام شرکتهای ثبت شده موجود سعی می‌شود که همواره نام انتخابی تشابه اسمی با نام شرکتهای ثبت شده را پیدا نکند پس از حصول اطمینان از اینکه نام انتخابی یک اسم مطلوب می‌باشد در دفتر مربوطه با توجه به نوع شرکت و تاریخ ماه و سال وارد می‌شود. علاوه بر این در بالای اوراق ارائه شده نیز نام شرکت را با توجه به نوع آن نوشته و امضاء می‌شود که باید مورد تایید و موافقت مدیر کل و یا معاون و یا رئیس اداره مربوطه واقع شود که در بالای اوراق نظر خود را اعلام می‌دارد.
  چون در قسمت تعیین نام کنترل اسامی کلیه شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری که در ایران به ثبت می‌رسند مورد بررسی است. اشخاصی که در شهرستان‌ها قصد تاسیس شرکت را دارند، بایستی حتماً برای تعیین نام شرکت خود از مرکز کسب تکلیف نمایند. اینکار بوسیله نامه یا تلگرافی از ادارات ثبت استعلام می‌شود و یا متقاضی خود مستقیماً با درخواست کتبی مراجعه نموده و تقاضای نام می‌نماید. کلیه این نامه‌ها پس از اینکه وارد دفتر اندیکاتور اداره شود در قسمت نام مورد بررسی قرار می‌گیرد و از اسامی انتخابی نام مطلوب انتخاب و بوسیله نامه برای شهرستان مربوطه صادر می‌شود. برای هر نام مدت دو ماه اعتبار در نظر گرفته شده است سپس اسم شرکت و نام شهرستان و شماره دفتر اداره و تاریخ روز در دفا‌تر وارد می‌شود. 
  ب- در اقدام نوع دوم نسبت به تغییر نام شرکت‌ها بایستی صورتجلسه تغییر نام را که شرکاء موافقت خود را بوسیله آن تغییر نام شرکت را نموده‌اند را تسلیم نمایند. پس از بررسی نام جدید انتخاب و در صورتجلسه ارائه شده منعکس می‌شود و در دفا‌تر تعیین نام نیز وارد می‌شود و برای اقدام و صدور آگهی نزد مسئول مربوطه فرستاده می‌شود. 
  ج- در اقدام نوع سوم نسبت به شرکتهای با تابعیت خارجی بنحو شرکتهای با تابعیت ایرانی عمل می‌شود و در دفتر مخصوص شرکتهای خارجی منعکس می‌شود. 
  د- پرونده کلیه شرکتها که تازه تاسیس و در قسمت بایگانی وارد دفا‌تر کل شده‌اند در مرحله نهائی به قسمت تعیین نام آورده می‌شوند در این قسمت در مقابل هر نام شرکت در دفا‌تر موجود که شماره ثبت و تاریخ روز و ماه تاسیس شرکت که بصورت خالی مانده بود تکمیل می‌شود و در پرونده در قسمت و در ردیف خود ضبط می‌شود. 
  ه- در مورد اسامی شرکتهائی که برای شهرستان‌ها بوسیله نامه صادر شده و مدت دو ماه اعتبار در نظر گرفته شده مسئولین ادارات ثبت بوسیله نامه یا تلگراف ثبت شرکت جدید را با قید تاریخ و شماره ثبت به مرکز اعلام و کلیه این نامه‌ها در قسمت تعیین نام جمع آوری شده و در مقابل نام هر شرکت تاریخ ثبت و شماره ثبت که به شهرستان‌ها داده شده در دفا‌تر مربوطه وارد می‌شود و اسامی انتخاب شده هر سه ماه یکبار جهت ثبت در دفا‌تر سال آینده به ماشینهای کامپیوتری داده می‌شود. 
  و- در مورد تاسیس شرکتهای تعاونی در مرحله نهائی اینگونه پرونده‌ها به قسمت تعیین نام فرستاده می‌شود که در این قسمت نام شرکت تعاونی و شماره ثبت و تاریخ ثبت آن‌ها در دفا‌تر مربوطه وارد و به قسمت بایگانی شدن فرستاده می‌شود. 
  ر- دیگر اقداماتی که در قسمت تعیین نام صورت می‌گیرد با توجه به کثرت شرکتهای ثبت شده در ایران تعیین شماره ثبت شرکت‌ها می‌باشد.
  ۱- نامه‌هایی که از دادگاه و سازمان‌ها و دیگر نهاد‌ها و ارگانهای دولتی و شرکت‌ها که فقط نام شرکت در آن مشخص است به اداره ثبت شرکت‌ها فرستاده شده برای استخراج پرونده و دادن اطلاعات مورد نظر در قسمت تعیین نام با توجه به نام شرکت و شماره ثبت آن‌ها از دفا‌تر موجود استخراج و در روی نامه‌های ارسالی نوشته و کلیه نامه‌ها به بایگانی فرستاده می‌شوند. 
  ۲- اکثر مراجعین که فقط نام شرکت را می‌دانند به قسمت تعیین نام مراجعه نموده و با توجه به اسم شرکت شماره ثبت آن‌ها از دفا‌تر موجود استخراج و به آن‌ها داده می‌شود. 
   
  بطور کلی در قسمت تعیین نام‌های ارسالی از وزارتخانه‌ها و دادگاه‌ها و سازمان‌ها و ادارات و شرکت‌ها همگی بطور جداگانه تفکیک شده و مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد. 
   
  ص- در مورد اعتراض شرکت‌ها به اسامی متشابه که بعلت عدم مشاهده در دفا‌تر و یا به نظر مدعی یا مدعیان به اسم اعلام شده در این قسمت اعتراض آن‌ها مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد و حتی در مواقع ضروری با مراجعه به دادگاه‌ها، ذینفع را در این مرحله یاری می‌دهد.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 مهر 1398


  
   
  ماده ١: نام ونوع موسسه:....................................................... 
  ماده٢:موضوع موسسه:...................................................................................................
  ماده ٣: مرکز اصلی موسسه:.............................................................. 
  ماده ۴: سرمایه موسسه: 
  ماده ۵: مدت موسسه: از تاریخ.................. بمدت نامحدود 
  ماده ۶: تابعیت موسسه: تابعیت ایرانی است. 
  ماده ٧: هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی 
  ماده ٨: مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است بنابه دعوت هریک از اعضای هیات مدیره یا شرکا بطور فوق العاده تشکیل گردد. 
  ماده ٩: دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره مدیرعامل یا شرکا بوسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روز انتشار تا تشکیل جلسه ١٢ روز خواهد بود. 
  ماده ١٠: در صورتی که کلیه شرکا در هریک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ٨ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت. 
  ماده ١١: وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر می‌باشد: 
  الف - استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن 
  ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره 
  ج - تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن 
  د - انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس 
  ماده ١٢: وظایف مجمع عمومی فوق العاده بقرار زیر است: 
  الف: تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه 
  ب: افزایش یاتقلیل سرمایه موسسه 
  ج: ورود شریک یا شرکا جدید موسسه 
  ماده ١٣: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ١٠۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهدبود. 
  ماده ۱۴: هیات مدیره موسسه مرکب از.......... نفر خواهد بود که در مجمع عمومی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می‌نماید. 
  ماده ۱۵: هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می‌تواند برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نماید. 
  ماده ۱۶:.............. نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می‌تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر: 
  امور اداری موسسه از هر قبیل انجام تشریفات قانونی حفظ و تنظیم فهرست دارایی موسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه‌ها و رسیدگی به محاسبات پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه تهیه آیین نامه‌های داخلی اجرای تصمیمات مجامع عمومی ادای دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب واگذاری وقبول نمایندگی انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران عقد هر گونه پیمان با شرکت‌ها و بانک‌ها و ادارات و اشخاص خرید وفروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب موسسه مشارکت با سایر موسسات و شخصیتهای حقوقی و حقیقی استقراض یا رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک‌ها و اشخاص وموسسات و بازکردن حسابجاری و ثابت در بانک‌ها دریافت وجه از حسابهای موسسه صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد وسفته‌ها و هزینه‌ها طرح مرافعات موسسه چه مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از جمله رجوع به دادگاههای صالحه بدوی و تجدید نظر و دیوان کشور انتخاب وکیل و وکیل در توکیل دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیات مدیره جهت پیشرفت موسسه اتخاذ نماید معتبر می‌باشد. 
  ماده ١٧: جلسات هیات مدیره با حضوراکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است. 
  ماده ١٨: دارندگان حق امضا در موسسه: دارندگان حق اکضای اوراق واسناد بهادار از قبیل چک سفته برات اسناد تعهدآور و قرارداد‌ها را هیات مدیره تعیین می‌کند. 
  ماده ١٩- هر یک از اعضای هیات مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هریک از شرکا برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می‌تواند تمام یاقسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. 
  ماده ٢٠: سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به اخر اسفند ماه‌‌‌ همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است. 
  ماده ٢١: تقسیم سود: از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری حقوق کارکنان و مدیران استهلاکات مالیات سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد. 
  ماده ٢٢: فوت یا محجوریت هریک از شرکا باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شریک متوفی ویا ولی محجور می‌توانند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت ویا به شریک دیگر منتقل و از موسسه خارج شوند. 
  ماده ٢٣: انحلال: موسسه مطابق ماده ١١۴ قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتی که مجمع شرکا رای به انحلال موسسه دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج موسسه به سمت مدیرتصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیرتصفیه طبق قانون تجارت می‌باشد. 
  ماده ۲۴: اختلافات حاصله بین شرکای موسسه از طریق حکمیت و داوری حل وفصل خواهد شد. 
  ماده ۲۵: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران عمل و رفتار خواهدشد. 
  ماده ۲۶: این اساسنامه در ۲۶ ماده تنظیم و به امضای کلیه موسسین موسسه به اسامی ذیل رسید و تمام مشخصات امضا شد.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 9 مهر 1398

   


      
  ماده 94 - هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
   
  ماده 95 - سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً دعوت مجمع اقدام کنند شرط آنکه کلیه تشریفات راجع دعوت مجمع را رعایت نموده و آگهی دعوت عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
   
  ماده 96 - مورد ماده 95 دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیئت رئیسه مجمع بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد.
   
  ماده 97 - کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط شرکت آن نشر میگردد عمل آید. هر یک مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه بعد آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیم جهت نشر دعوتنامه¬ها و اطلاعیه¬های مربوط شرکت قبلاً تعیین شده و منتشر گردد.
   
  تبصره - مواقعی که کلیه صاحبان سهام مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
   
  ماده 98 - فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
   
  ماده 99 - قبل تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل حضور مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق خود شرکت مراجعه و ورقه ورود جلسه را دریافت کند. فقط سهامدارانی حق ورود مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.  حاضرین مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که آن هویت کامل اقامتگاه و تعداد سهم و تعداد آراء هر یک حاضرین قید و بامضاء آنان خواهد رسید.
   
  ماده 100 - آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود.
   
  ماده 101 - مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه¬اى مرکب یک رئیس و یك منشى و دو ناظر اداره می¬شود. درصورتیکه ترتیب دیگری اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که این صورت رئیس مجمع بین سهامداران حاضر جلسه اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.
   
  ماده 102 - کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی منزله حضور خود صاحب سهم است.
   
  ماده 103 - کلیه مواردی که این قانون اکثریت آراء مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین جلسه است.
   
  ماده 104 - هرگاه مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می¬تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر دو هفته باشد تعیین کند، تمدید جلسه محتاج دعوت آگهی مجدد نیست و جلسات بعد مجمع با همان حدنصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.
   
  ماده 105 - مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه¬ای توسط منشی ترتیب داده می¬شود که امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه آن مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
   
  ماده 106 - مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یک امور ذیل باشد یک نسخه صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:
   
  انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
  تصویب ترازنامه.
  کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر اساسنامه.
  انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :8
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic